Из рецензије

Рукопис под насловом "Први српски устанак на југу Србије у историји и традицији" представља подухват професора Златановића на разоткривању чињеница које се односе на време у коме је Карађорђе Петровић ударио темеље српске државе задавши ударац отоманској сили. Јуначко држање укупног народа Србије, међу њима и Јужносрбијанаца, показало је колико духовне моћи и снаге има у народу који је с нестрпљењем очекивао зов вођа устанка. Притисци свакојаке природе: на језик, веру, славу и част народа који је свој крст носио и у сну и на јави, појачаће подршку шумадијским устаницима. Многи "од пушке и снаге" поћи ће и у Шумадију и показати да и јужносрбијанска тромеђа у свему подржава устанак.
Међутим, о односу Јужносрбијанаца према устанку постоји врло оскудна грађа. Записи и коментари историчара, путописаца, књижевника, етнографа и других, добродошли су јер су аутору омогућили да створи причу о догађајима пресудним за историју и живот у србији.
Добар познавалац историјских и других прилика у јужној србији, Професор Златановић је детаље и податке до којих је дошао, на врло интересантан и приступачан начин презентовао. Значајно је истаћи да је он и од многих казивача народних умотворина дошао до неких сазнања о хајдуцима, који су, како се у рукопису истиче, у почетку устанка "чинили језгро устаничке војске"....

                                                                                                                                                                                                         Проф. др Стана Смиљковић

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл