Из предговора

... Књига је структурално конципирана у два дела. Први део књиге, "На оштрици јатагана, борба за очување српског народа у Османском царству" бави се политичким и аграрно-правним положајем српског народа у Старој Србији и Македонији у 19. веку. Други део књиге, "Црква и просвета код Срба у Старој Србији и Македонији", проучава развој световног образовног система код Срба у Турској и борбу за решавање српског црквеног питања. Радови објављени у овој књизи настали су на основу архивских истраживања а закључци који су из њих проистекли, настали су из чињеница добијених из прворазредне архивске грађе.  Сакупљени а једном месту, ови радови и студије имају за циљ да кроз обраду разних проблема и догађаја, читаоцима прикажу разноврсну и слојевиту прошлост српског народа у Старој Србији и Македонији у 19. веку. Посебан акценат стављен је на она дешавања која су у научној јавности различито тумачена или не ретко због ваннаучних разлога оспоравана. ...

                                                                                                                                                                                                               Славиша Недељковић

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл