На основу члана 24. Закона о раду (''Сл.гл.РС'', бр. 24/05,61/05, 54/09, 32/2013 , 75/2014 и 13/2017), Члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл.гл.РС'', бр. 68/2015 и 81 /2016), члана 26. став 1. алинеа 8., Статута Музеја број: 707 од 11.12.2013.год., Одлуке Скупштине града Врања о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе-града Врања за 2017 годину и Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организација у јавном сектору (''Сл.гл.РС'', број 81/2017), директор Народног музеја Врање је донео ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ВРАЊЕ. Текст правилника можете преузети  ОВДЕ

 

 

 

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл