Историјски архив "31. јануар" Врање и Народни музеј Врање 

Вас позивају на отварање изложбе 
 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ВРАЊСКОГ - ВРАЊЕ 1944 - 1955. 
и промоцију публикације 
ЗАПИСНИЦИ НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА ВАРЊСКОГ ВРАЊЕ 1945 - 1949. 

поводом 56 година од оснивања Историјског архива у Врању 
Приређивачи: Милена Јовановићи Сузана Петровић 

Петак, 30. март 2018. у 13 сати 

 

 

                                      

Књига представља драгоцен извор за поучавање прошлости најјужнијих крајева Србије и очувања идентитета српског народа на овим просторима, а пре свега веома је значајна за врањски крај и Пчињски округ. У циљу заштите, лакшег и бржег коришћења архивске грађе, Историјски архив у Врању је наставио са објављивањем архивске грађе из својих фондова. Аутори ове књиге определили су се за послератни период који је недовољно истражен и презентован у јавности, десетогодишњи развој Среза врањског 1945-1955. Урађена је по свим правилима важећим за објављивање архивске грађе. Књига са критичким апаратом садржи: Уводну реч аутора, историјске прилике у некадашњем Врањском округу, формирање Народноослободилачких одбора у Врању и другим местима у ратном периоду, Среских народноослободилачких одбора Среза врањског, марта 1944. године, који на основу Општег закона о народним одборима од 28. маја 1946. године мења назив у Срески народни одбор среза врањског у Врању. Начин сређивања фонда Среза врањског са класификационим планом (започет идентификацијом и разврсавањем већег броја књига) и методским упутством (опис послова), са надлежностима, делокругом рада среза, унутрашњом организацијом са честим променама, као и административно-територијална подела среза, детаљно су представљени у овом уводном делу. Честе промене у унутрашњој структури утицале су на израду класификационог плана за обраду овог фонда. 
Објављена архивска грађа "Записници Народног одбора Среза врањског Врање 1945-1949. " чине основни део књиге. Саставни део сваког записника чини кратак опис садржаја документа и његов оригинални изворни део. У књизи је представљено преко 100 записника. То су Записници: ванредних и редовних седница извршног Среског народног одбора Среза врањског, редовних скупштина Пленума среског народног одбора Среза врањског, седница Пленума среске скупштине Среза врањског, редовних и ванредних јавних седница Среског народног одбора Среза врањског, седнице Узвршног одбора СНО у Врњу од 1945-1949. године. Сваки записник садржи имена присутних чланова извршног Среског народног одбора Среза врањског, дневни ред и одлуке са седница...............

Приређивање архивске грађе биће драгоцено за проучавање свакодневног живота Врања и других места која су припадала тадашњем Срезу врањском, биће значајно како за локалну тако и национално историју Србије и допринеће потпунијем сагледавању локалне, културне и друштвене историје Србије. 

Вера Филиповић, 
архивски саветник Архива Србије

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл