Народни музеј Врање и Геолошки завод Србије 

Вас позивају на отварање изложбе 

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 

 

Четвртак, 12. април 2018. у 13:30 сати 

Водич кроз изложбу ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 

ПОСТЕРИ И ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ:
Историјат Геолошког завода 
Старе геолошке карте 
Геологија шире околине Врања 

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ КРОЗ ВРЕМЕ: 
Распрострањење препалеозојских и палеозојских стена на простору Србије
Распрострањење мезозојских стена на простору Србије 
Распрострањење кенозојских стена на простору Србије 
Седиментне, магматске и метаморфне стене Србије 

МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ: 
Металичне минералне сировине Србије 
Неметалични минерални ресурси Србије 
Фосилна горива - енергија живота 
Употреба неких неметаличних минералних сировина у органско-пољопривредној производњи 
Карта геолошких занимљивости Републике Србије 
Геолошка карта Србије 1:300 000 

ХИДРОГЕОЛОШКИ И ИНЖИЊЕРСКОГЕОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ
Инжињерскогеолошка карта 1:100 000, лист Горњи Милановац 
Инжињерскогеолошка карта Србије  1:200 000 за територију Војводине 
Изворишта јавног водоснабдевања у Републици Србији 
Термоминералне воде Србије 

ПРИРОДНЕ И ГЕОЛОШКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ СРБИЈЕ: 
Ђердап, Водопади Сопотнице, Меандри Увца, Ђавоља варош, Јерма 

ПОПУЛАРНА ГЕОЛОГИЈА ДЕЧЈИ КУТАК: 
Диносауруси, Геологија за децу, Распоред копна и мора кроз геолошко време, Спирала развоја живог света, Еволуција биљног света на Земљи, (Палеопалинологија) 

АУТОРИ ИЗЛОЖБЕ: мр Славица Ђајић, Даница Поповић, мр Марица Кнежевић, Татјана Вртикапа, Валентина Вулетовић-Гаћаш, др Бојан Главаш Трбић, Љиљана Танасковић, мр Сребренка Петровић, Слађана Душанић, Ивана Стјепановић, Бојан Жолнај, мр Слободанка Судар, Светлана Симић, Јовица Јовановић, Јелена Кокот, Сектор ХИГ 

                                            

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл