РАДИОНИЦА:

Ка интеркултурном дијалогу у мултикултурној регији Пчињског округа  у заштити нематеријалног културног наслеђа у оквиру пројекта: „Подршка инклузивној заштити нематеријалног културног наслеђа Пчињског округа кроз регионалну сарадњe

 17. септембар 2020., од 18,00 сати до 20,00 сати, у просторијама Јавне библиотеке "Бора Станковић" Врање

Модератори радионице: Проф. др Даниел Синани, председник Националног комитета за НКН, проф. др Милош Миленковић (Филозофски факултет у Београду) ,Ива Лаковић, виши кустос (Народни музеј Врање, регионални координатор НКН за Југ Србије). 


СЕМИНАР:

Мрежа заштите нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији
у оквиру пројекта: „Подршка инклузивној заштити нематеријалног културног наслеђа Пчињског округа кроз регионалну сарадњу“ 

 18. септембар 2020., од 11,00 сати до 18,00 сати, у просторијамаЈавне библиотеке "Бора Станковић" Врање ( сала периодике,у приземљу библиотеке)

11.00 – 11.30 -  регистрација и пријем учесника
11.30 – 14.00 -  планирана излагања
14.00-16.00 – пауза за ручак
16.00 – 18.00 – планирана излагања

Модератори семинара: Проф. др Даниел Синани, председник Националног комитета за НКН, проф. др Милош Миленковић (Филозофски факултет у Београду) ,Ива Лаковић, виши кустос (Народни музеј Врање, регионални координатор НКН за Југ Србије).

ПРЕДАВАЊЕ:

Субота, 19 септембар, од 10,00 до 15,00 сати ( са паузама за освежење и ручак по договору са модераторима семинара)

 

 

Тематски блокови радионице
Упознавање учесника  с мањинским НКН Републике Србије, с посебним нагласком на Пчињски округ; НКН Пчињског округа: Вредно и  репрезентативно из перспективе струке, из перспективе политике и из перспективе обичног човека; Наслеђе као заједничко добро Срба Бугара и Рома, подложно манипулацији, које је због тога обавезно инклузивно заштити и као равноправно и заједничко пренети наредним генерацијама; НКН као симбол континуитета заједница Срба, Бугара и Рома у Пчињском округу.

Тематски блокови семинара:
Први дан:
I модул: УНЕСКО-ва Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (2003).
II модул:Структура Националне мреже и улога  у очувању НКН:  Центар за НКН Србије у Етнографском музеју у Београду, основан 2012. године, као тело које води рачуна о Националном регистру елемената нематеријалног културног наслеђа и Листи елемената нематеријалног културног наслеђа; 2) Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Републике Србије; 3) Регионални координатори за НКН;4) Комисија за упис у Национални регистар елемената НКН.
Други дан:
I модул: Унесков систем заштите НКН : Репрезентативна листа НКН човечанства; Листа елемената НКН који захтевају хитну заштиту и Регистар добрих пракси. Међу овим листама, у Републици Србији је током имплементације Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа Унеска нагласак стављен на прву, с циљем уписивања што већег броја елемената у национални, и преко њега евентуално у глобални регистар.

МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИКЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл