Позивамо Вас на изложбу 

МЕЂУПРОСТОР 

Ане Пиљић Митровић, магистра сликарства, 
Невене Поповић, доктора вајарства 
 Милене Путник, доктора вишемедијске уметности и
Мирјане Одић, магистра уметности из Београда
Гости на изложби:
Милица Дукић, МА сликрства и цртања из Краљева
Владимир Илић, МА вајарства из Новог Сада и
Марија Радош, историчар уметности  из Београда

 

 Понедељак, 21. септембар 2020. године у 19 сати 

Уметнице Милена Путник, Невена Поповић, Ана Пиљић Митровићи Мирјана Одић изражавају се у различитим медијима и препознатљивим поетикама, које уодношавају кроз задати концепт МЕЂУПРОСТОРА поставком у галерији.
Потреба да уметност не буде сама себи довољна, него управо да ствара фини моћни међупростор универзалних вредности постојања, оно је што овим пројектом желимо да истражимо, а на неки начин и потврдимо. Грађењем заједничког међупростора чува се богатство различитости и потврђује узајaмно уважавање.
Простор галерије третирамо као заједнички простор рада, до којег стижемо свака из свог простора стварања. Радови за ову изложбу, кретаће се од слике, преко скултуре, објеката, цртежа, колажа, све до фотографије и видео пројекције. Поставком у галерији изградићeмо заједнички међупростор. При чему ћемо током грађења, које је прилагођено простору галерије, поставку третирати као инсталацију.
Да ли је међупростор спона, или само комуникативна пауза? Да ли је слој којим повезујемo две тачке или само освешћујемо тачку сусрета? Да ли је мисао, тиховање или крик? Да ли је џеп, једро или талас? Да ли је чвор, саће или мердевине? Да ли је сенка, одраз или тајна? Да ли је ограда, линија или одсуство? Нешто друго, другоме, а некоме све, или можда све по мало! Ритам и трајање одређују његов интензитет, а он егзистира као скривени смисао унутар шире слике.
Поетична закривљеност међупростора даје бескрајно пуно могућности за ишчитавање значења. Скривена кривудава нит, која се спушта и подиже, пут, кретање, сабијање емоција и доживљаја. Отварање за ново искуство, ишчекивање могућности препознавања.
Вођени идејом међупростора лако ћемо стићи до тачке сусрета са другима и дељења мноштва узајмних вредности у оквиру заједничког међупростора, насталог из потребе за стварањем, дељењем, препознавањем и сусретом. У сталној егзистенцијалној нужности уметник је приморан да тражи и проналази међупросторе за исказивање својих уметничких тежњи. Градећи тако мрежу међупростора, од личног до универзалног, уметник ствара фину структуру узајамно повезаних међупростора у којима заједно са другима ствара ново искуство и заједнички међупростор као вредност за себе.

 

 

 

Радно време

Народни музеј 

ЗБОГ РЕСТАУРАЦИЈЕ НИЈЕ ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИОЦЕ

 

Галерија

понедељком 8 - 15h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 10 - 14 h

Кућа Боре Станковића 

понедељком 8 - 15 h

од уторка до петка 8 - 20 h

викендом 9 - 13 h

Контакт

Где се налазимо ?

Пријави се - вести на и-мејл